Wednesday May 10, 2023

Far er i fængsel 1: Karolines historie - første del

Kriminalitet straffes med fængselsstraf, men hvis en indsat også er forælder, rammer straffen også barnet. Rapporten ”Når straffen rammer skævt” fra 2022 konkluderer entydigt at forælderens straf også går ud over barnet. Børn af indsatte oplever belastninger af deres trivsel, deres sociale liv, deres skolegang og deres generelle livschancer er i fare.

Børn af indsatte lever ofte et liv præget af usædvanlig marginalisering, de oplever stigmatisering, tab af rettigheder og lever ofte med traumer. Redaktør Mette Bladt taler i dette afsnit med Karoline. En ung kvinde der igennem hele sin opvækst oplevede at hendes far sad i fængsel på både lange og korte domme. Karolines liv har både som barn, som ung, som voksen været stærkt præget af det stigma og de traumer der skyldes hendes far fængsling.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320